Vertelmuseum De Vlechtvogel is op 23 april 2024 een stichting geworden.

Doelstelling

Het doel van Stichting Vertelmuseum De Vlechtvogel is: 

  • het creëren en instandhouden van een plek waar kinderen en volwassenen de magische sprookjeswereld van Ria Hooghiemstra kunnen ervaren
  • het op een speelse en kunstzinnige manier laten zien hoe je negatieve ervaringen kunt omvormen
  • inspireren om kunst en creativiteit te gebruiken als helend middel

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting tracht haar doelen te bereiken via:

  • het geven van vertelvoorstellingen 
  • het bekendheid geven aan het museum via bijvoorbeeld social media, blog, publiciteit en evenementen
  • het extra openstellen van het museum tijdens bijvoorbeeld de kunstroute 
  • het publiceren van een of meer boeken met vertelde verhalen
  • het publiceren van de textiele boeken en de dierportretten
  • het vastleggen van een vertelvoorstelling op film
  • het werven van fondsen en donateurs om een en ander mogelijk te maken

 

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Ria Hooghiemstra                                        - voorzitter

Bauke Sienema                                            - secretaris 

Ingrid Pastijn                                                - penningmeester

Jan van Hiele                                                - algemeen bestuurslid


Beloningsbeleid:

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

 

RSIN of fiscaal nummer: 866507814

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 93731809

 

Contactgegevens

Stichting Vertelmuseum is gevestigd op Lepelaarstraat 53, 8446 JG Heerenveen - op afspraak geopend.

Telefoon: 0513-645525

Email: info@vertelmuseumdevlechtvogel.nl